Din punct de vedere al codurilor de deșeuri din H.G. 856/2002, deșeurile din cataligatori uzați sunt clasificate astfel:

  • 16 08 catalizatori uzați;
  •  16 08 01 catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07);
  •  16 08 02* catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale periculoase** sau compuși ai metalelor tranziționale periculoase (**Pentru această poziție materialele tranziționale sunt: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden si tantal. Aceste metale și compușii lor sunt periculoși dacă sunt clasificati ca atare substante periculoase. Aceasta clasificare a substantelor periculoase poate determina în ce măsură aceste metale tranziționale și care dintre compușii lor reprezintă substanțe periculoase);
  •  16 08 03 catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, fără alte specificații;
  •  16 08 04 catalizatori uzați de la cracare catalitică (cu excepția 16 08 07);
  •  16 08 05* catalizatori uzați cu conținut de acid fosforic;
  •  16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori;
  •  16 08 07* catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase.