Bun venit la Eco Electronic Colect!

Vrei să cunoști mai multe despre noi?

Eco Electronic Colect este o companie ce activează pe piața din România încă din anul 2018 având ca obiect de activitate colectarea de echipamente electrice și electronice (DEEE), a materialelor feroase și neferoase, precum și a ambalajelor.

Societatea noastră asigură și supervizează întregul proces de preluare, transport, dezmembrare și reciclare astfel încât , la final, deșeurile să nu mai reprezinte un pericol pentru mediu. Consultanța promptă și specializată oferită clienților noștri în ceea ce privește reciclarea echipamentelor electrice, bateriilor și acumulatorilor, echipamentelor electrocasnice, reprezintă un element definitoriu al companiei.

Eco Electronic Colect acționează constant prin dezvoltarea continuă și susținută a infrastructurii de colectare, reciclare și valorificare a deșeurilor.

Misiunea nostră

Aspirăm spre un mediu curat, în care comunitatea să conștientizeze problema deșeurilor și să participe activ la colectarea și reciclarea corectă a DEEE.

Misiunea noastră este colectarea și valorificarea deșeurilor în condiții de protecție a mediului și ținând cont de eficiența costurilor.

DEEE reprezintă toate echipamentele electrice și electronice pe care le folosiți zi de zi: frigider, mașină de spălat, televizor, computere, telefoane mobile, radio-casetofoane, camere video, cuptoare cu microunde, etc.
DEEE conțin materii prime periculoase atât pentru mediu cât și pentru sănătate (gaze cu efect de seră, metale grele etc.)
În urma tratării, se recuperează materii prime secundare cu valoare economică: fier, aluminiu, cupru, plastic și sticlă. În plăcile electronice se regăsesc compuși cu valoare ridicată: aur, argint, platină, dar și metale rare. Elementele care rezultă în urma tratării și care nu mai pot fi reciclate, au valoare energetică și se pot utiliza în industria cimentului.
Tratarea presupune sortarea inițială a echipamentelor în funcție de clasa din care fac parte. Urmează extragerea unor componente cu periculozitate ridicată sau cele care cer o tratare atentă: lichide, agenți frigorifici, baterii, plăci electronice, cabluri, azbest, etc. În final, deșeurile depoluate se dezmembrează în mod automat sau manual, urmând a fi identificați compușii omogeni care reprezintă baza pentru materiile prime secundare sau cei care necesită operațiuni de valorificare energetică sau eliminare controlată.