1. Ordonanța de urgență nr. 196/2005 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
  2. Ordinul nr. 578/2006 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
  3. Ordinul nr. 1494/2015 din 20 iulie 2015 pentru aprobarea procedurii și criteriilor de acordare a licenței de operare, revizuire, vizare anuală și anulare a licenței de operare a organizațiilor colective și de aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile, acordarea licenței reprezentanților autorizați, precum și componența și atribuțiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice
  4. Ordonanța de urgență nr. 5/2015 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
  5. Ordinul nr. 1441/2011 din 23 mai 2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronic
  6. Ordinul nr. 556/2006 din 5 iunie 2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006
  7. Ordinul nr. 269/2019 din 20 martie 2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice