Conform raportului Eurostat, în 2016 România producea peste 9 tone de deșeuri pe cap de locuitor. Această informație se bazează exclusiv pe datele colectate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile privind deșeurile.

Deșeurile, definite în Directiva 2008/98/CE articolul 3 alineatul (1) drept „orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să le arunce”, poate constitui o risipă enormă de resurse, atât în ceea ce privește materialele, cât și energia. În plus, gestionarea și eliminarea deșeurilor poate avea un impact grav asupra mediului. Gropile de gunoi, de exemplu, ocupă terenuri și pot cauza poluarea aerului, a apei sau a solului, în timp ce incinerarea poate genera emisii de poluanți ai aerului.

Prin urmare, politicile UE privind gestionarea deșeurilor își propun să reducă impactul deșeurilor asupra mediului și a sănătății și să îmbunătățească eficiența resurselor în UE. Obiectivul pe termen lung al acestor politici este de a reduce cantitatea de deșeuri generate și, atunci când generarea deșeurilor nu poate fi evitată, de a promova utilizarea acestora ca resursă și de a obține niveluri mai ridicate în ceea ce privește reciclarea și eliminarea deșeurilor în condiții de siguranță.

Conform obligațiilor asumate de România în fața UE, au fost dezoltate și sunt în curs de implementare Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor și Planul Național de Gestionare a Deșeurilor. Acestea au fost elaborate în baza prevederilor legislației europene și naționale în domeniu și au ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, eficient din punct de vedere ecologic și economic.

Începând cu anul 2021, România are opțiunea de a stabili ținta de colectare fie pe baza echipamentelor puse pe piață, fie pe baza DEEE generate. Alternativele pentru România sunt:

din media echipamentelor puse pe piață în 3 ani precedecenți

din cantitatea estimată a DEEE generate într-un an