Deșeuri rezultate din producție

Cabluri, plăci de bază, circuite integrate, bobine, motoare